Phương Châm Môi Trường

Chúng tôi - nhóm chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, bán hàng, bảo trì, công nghệ liên quan đến kiểm soát chất lỏng. Thông qua hoạt động kinh doanh, chúng tôi cống hiến hết mình cho hiện tại và tương lai của hành tinh, vì sự thịnh vượng kinh tế, phát triển kỹ thuật trên quy mô toàn cầu, vì sự bảo tồn thiên nhiên tươi đẹp của trái đất.
Để hiện thực phương châm trên, chúng tôi triển khai các hành động cụ thể như sau:

  1. Luôn tâm niệm và không ngừng nỗ lực để tạo ra các dịch vụ, sản phẩm với một qui trình sản xuất giảm thiểu chất thải.
  2. Bằng cách sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và tài nguyên, chúng tôi luôn cố gắng để giảm thiểu các tác động đến môi trường.
  3. Luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến môi trường và các hạng mục yêu cầu khác về môi trường mà công ty chúng tôi đã cam kết.
  4. Cùng với việc không ngừng cải thiện hệ thống quản lý môi trường và nâng cao ý thức, hành động của toàn nhân viên trong công ty và khách hàng của mình, chúng tôi còn luôn tạo điều kiện để mọi người hiểu rõ về phương châm này.
  5. Tích cực triển khai phương châm này đến với mọi người (lẫn trong và ngoài công ty) bằng những phương thức phù hợp nhất.